milujeme léto
neděle 21. července 2024 06:18
MENU moje obľúbené
Sdílejte na sociálních sítích
nebo si zkopírujte odkaz
pro tuto stránku:
Země
Destinace, středisko
Vyčistit Vybrat
Dospělí
Děti
věk dětí v době ukončení pobytu
1. dítě
2. dítě
Více osob?
Kontaktujte prosím internetový prodej nebo některou z našich poboček.
Doprava
Odletové místo

Ochrana osobních údajů

1. Pravidla ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů upravují zpracovávání a uchovávání osobních údajů společností TIP travel s.r.o. (IČ 017 40 512)(Dále jen "provozovatel").

Zpracování vašich osobních údajů (dále jen "dotyčná osoba") se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotyčných osob zejména pro účely:

Účel:
Právní základ:
Seznam údajů:
{{ item.zoznam }}
Doba uchovávání údajů:
{{ item.doba }}

3. Umístění osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou umístěny v České a Slovenské republice. Zpracovávané osobní údaje se neposkytují třetím stranám, pokud to zákon výslovně nevyžaduje. CK předpokládá, že osobní údaje budou poskytovány v nevyhnutné míře třetím stranám a zprostředkovatelům, tj. subjektům spolupracujícím s CK, kterými jsou ubytovací zařízení, partnerské CK, zasilatelské společnosti, česká a slovenská pošta, tiskařské společnosti, letecké společnosti, dopravní společnosti a pojišťovna.

4. Cookies

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb pro Vás využívají naše stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí ve vašem počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky.

Tím, že používáme soubory cookies nedochází k porušování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a sní zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, protože jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje a ani je neposkytujeme zprostředkovatelům resp. třetím stranám. Každý uživatel prohlížením této naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. Pokud uživatel nesouhlasí s používáním souborů cookies, naši webovou stránku nenavštěvuje nebo cookies aktivně vymažte nebo zablokujte. Pokud dojde k odmítnutí užívání cookies nastavením ve svém prohlížeči, naši stránku budete moci nadále navštívit, avšak některé funkce nemusí fungovat správně. Soubory cookies se ukládají do počítače uživatele, aby mu umožnily přístup k různým funkcím. Soubory cookies používáme na zvýšení efektivity Vašich návštěv na naší webové stránce.

Soubory cookies používáme pro účely zapamatování předvoleb prohledávání a to například velikosti textu, upřednostňovaného jazyka, předvoleb barev atd. což nám umožňuje jednodušší procházení naší stránkou, a shromažďování analytických informací a to například počtu návštěvníků na naší webové stránce. Cookies nám umožňují lépe shromažďovat informace o používání naší webové stránky. V jejich údajích však v žádném případě neshromažďujeme vaše osobní údaje a informace. Ukládá se pouze jedinečný identifikátor relace, který nám umožňuje znovu načíst profil a předvolby uživatele při vaší další návštěvě webové stránky. Žádný z použitých cookies neobsahuje osobní informace, pouze obecné informace za účelem statistiky návštěvnosti, a provozně potřebných informací technického rázu.

Typy souborů cookies jsou:
- soubory cookies relace, které jsou dočasně uloženy v počítači nebo zařízení během relace procházení a po jejím ukončení se odstraní
- trvalé soubory cookies, které se uchovávají v počítači delší dobu - tyto trvalé soubory cookies může uživatel vymazat

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení.

Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na funkčnost našich webových stránek.

5. Práva dotyčné osoby

Právo odvolat souhlas - v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v sídle naší společnosti. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovali.

Právo na přístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zapomnění) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na omezení zpracování - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na přenosnost údajů - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namítat - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které máme o vás, jsou nesprávné nebo neúplné, tak můžete nás požádat o zpřístupnění těchto informací, opravu nebo o jejich vymazání. Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím Formuláře žádosti o přístup k osobním údajům.

V případě, že chcete podat námitku na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na pověřenou osobu, jejíž adresa je gdpr@tiptravel.cz nebo písemně na adresu: TIP travel, s.r.o., Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5. Naše pověřená osoba přezkoumá vaši stížnost a bude s vámi spolupracovat, abychom tuto záležitost vyřešili.

Pokud jste nadále přesvědčen, že vaše osobní údaje nebyly řádně zpracovávany ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. číslo: +420 234 665 800; mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz/

Buďte informováni - přihlaste se
k odběru novinek nebo dejte "like" naší Facebookové stránce a neunikne Vám žádná sleva

Odběr novinek